Lwów

 • Kalendarium dziejów Lwowa


  1256 Pierwsza pisemna wzmianka o Lwowie
  1301 Śmierć księcia Lwa
  1340 Pierwsza wyprawa króla Kazimierza Wielkiego na Lwów
  1349 Włączenie Lwowa do państwa polskiego
  1356 Nadanie miastu prawa magdeburskiego
  1356-1363 Budowa Katedry Ormiańskiej
  1360 Rozpoczęcie budowy Katedry Łacińskiej
  1381 Pierwsza udokumentowana wzmianka o ratuszu
  1445 Ukończenie budowy murów obronnych i baszt
  1481 Konsekracja Katedry Łacińskiej
  1526 Nadanie miastu herbu przez kró1a Zygmunta I
  1527 Wielki pożar, który zniszczył gotycką zabudowę miasta
  1572 Rozpoczęcie budowy zespołu cerkwi Uspeńskiej (Wołoskiej)
  1574 Pierwsza księga drukowana we Lwowie cyrylicą - "Apostoł" Iwana Fedorowa
  1578 Pierwsza księga polska drukowana we Lwowie-"Dryas Zamechska" Jana Kochanowskiego
  1596 Unia Brzeska
  1626 Unia Ormian lwowskich z Kościołem Rzymskim
  1648, 1655 Oblężenia Lwowa przez wojska kozackie pod wodzą B. Chmielnickiego
  1656 Śluby króla Jana Kazimierza w Katedrze lwowskiej (1 kwietnia)
  1661 Założenie Uniwersytetu dekretem króla Jana Kazimierza
  1673 Śmierć we Lwowie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego
  1704 Zdobycie i obrabowanie miasta przez wojska szwedzkiego króla Karola XII
  1761 Ukończenie budowy greckokatolickiej katedry św. Jura
  1772 Włączenie Lwowa do cesarstwa Austrii (19 września)
  1773 Założenie drukarni Pillerów i rozpoczęcie wydawania pierwszej we Lwowie gazety "Avertissement" ("Uwiadomienie")
  1776 Otwarcie stałego teatru niemieckiego
  1777 Rozpoczęcie rozbiórki starych obwarowań miejskich
  1783 Założenie miejskich cmentarzy
  1784 Pierwszy lot balonu nad Lwowem
  1809 Otwarcie stałej sceny polskiej
  1811 Pierwszy numer "Gazety Lwowskiej"
  1817 Założenie Ossolineum
  1831 Epidemia cholery
  1835 Ukończenie budowy nowego ratusza
  1841 Pierwszy młyn parowy we Lwowie
  1842 Otwarcie Teatru Skarbka
  1844 Otwarcie Akademii Technicznej
  1844 Założenie Galicyjskiej Kasy Oszczędności
  1848 Wydarzenia rewolucyjne "Wiosny Ludów"
  1852 Pierwszy telegraf we Lwowie
  1853 Wynalezienie we Lwowie pierwszej na świecie lampy naftowej
  1858 Zaprowadzenie gazowego oświetlenia miasta
  1861 Otwarcie linii kolejowej Lwów-Przemyśl
  1861 Otwarcie Sejmu Galicyjskiego
  1866 Powstanie towarzystwa "Sokół"
  1870 Odnowienie samorządu miejskiego
  1874 Założenie Muzeum Przemysłu Artystycznego
  1875 Zainstalowanie stałego połączenia telegraficznego ze Lwowem
  1879 Uruchomienie tramwaju konnego
  1881 Elektryczne oświetlenie sali sejmowej
  1883 Pojawienie się łączności telefonicznej
  1887 Założenie Stryjskiego Parku
  1893 Utworzenie Muzeum Historycznego m. Lwowa
  1894 Powszechna Wystawa Krajowa, otwarcie Panoramy Racławickiej, początek ruchu tramwaju elektrycznego
  1896 Pierwszy we Lwowie seans filmowy
  1897 Pierwszy automobil na ulicach Lwowa
  1900 Zaprowadzenie elektrycznego oświetlenia ulic i wodociągu
  1900 Otwarcie nowego Teatru Miejskiego (Wielkiego)
  1904 Odsłonięcie pomnika A. Mickiewicza
  1905 Założenie ukraińskiego Muzeum Narodowego
  1910 Pierwszy lot samolotu we Lwowie
  1911 Pierwsze drużyny Harcerstwa Polskiego
  1914-1915 Okupacja Lwowa przez wojska rosyjskie
  1918 Ukraińsko-polskie walki o Lwów (1-22 listopada)
  1920 Odznaczenie Lwowa przez Marszałka J. Piłsudskiego Orderem Virtuti Militari (22 listopada)
  1921 Otwarcie "Targów Wschodnich"
  1930 Rozpoczęcie audycji rozgłośni "Polskie Radio Lwów"
  1932 Pierwszy telewizor we Lwowie
  1934 Otwarcie "Cmentarza Obrońców Lwowa"
  1936 Demonstracje bezrobotnych
  1939 Zajęcie Lwowa przez wojska radzieckie
  1941 Niemiecka okupacja Lwowa (30 czerwca)
  1943 Zgładzenie przez hitlerowców ludności żydowskiej w getcie
  1944 Zajęcie Lwowa przez ZSRR
  1945 Początek ekspatriacji Polaków

  źródło: "Lwów Ilustrowany przewodnik" Wydawnictwa "Centrum Europy" Lwów i "Via Nova" Wrocław 2001r.

 • stary Lwów